Cengiz Holding, 27 köyün suyuna göz dikti!

Cengiz Holding, mahkeme süreci devam ederken Kazdağları’ndaki Kocabaş Çayı’nda sondaj faaliyetlerine başladı. Projeyi protesto eden yurttaşlar önceki gün Uzunalan Köyü’nde bir araya gelerek Cengiz’in 27 köyün su kaynağına çökmek istediğini belirttiler. Cengiz Holding, Kazdağları’nda mahkeme süreci devam eden “Haliağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi […]