Ukrayna – Rusya Savaşında Anarşistler Yer Alıyor

Röportaj : Mert Can Bükülmez

Ukrayna üzerinden yürüyen işgal-paylaşım savaşı 8. ayında devam ediyor. Putin’in Ukrayna’ya karşı giriştiği işgal savaşını ”Neo-Nazi gruplara müdahale” olarak meşrulaştırmaya çalıştığı bir düzlemde, Ukrayna’da direniş halinde olanların sadece milliyetçi veya Nazizm yanlısı gruplar olmadığı, anti-faşist güçlerin de yer aldığını belirtmekte yarar var. Rusya’ya karşı savaşta aktif rol oynayan Direniş Komitesi savaşçıları ile megaFon olarak kısa bir röportaj gerçekleştirdik. . Savaş koşulları yoğun bir şekilde devam ederken, sorularımıza çok hızlı cevap alamadığımız fakat temasımızı sürdürdüğümüz röportajın devamı gelecek. Öncelikle Direniş Komitesi’nin ne olduğunun merakını gidermek istediğimiz ve savaş cephesindeki pozisyonlarını sorularımızın cevabında bulmak mümkün. Sorularımızı cevaplayan Direniş Komitesi’nin anarşist komutanı Nestor M’ye teşekkür ederiz.

1-Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Direniş Komitesi denilen örgüt hangi amaçla, kime karşı
ve ne zaman kurulmuştur? Aranızda sadece Ukraynalılar mı var?


Nestor M: Direniş komitesi, Rus kuvvetlerinin tam ölçekli işgalinin başlamasından birkaç
hafta önce bir girişim olarak doğdu. Amacı, ordudaki farklı anarşist/otoriter karşıtı grupların ve bireylerin çabalarını koordine etmekti. Organizasyondan çok koordinasyonla ilgili. . Ortak ideolojik zeminlerimiz manifestomuzda(1) tanımlanmıştır. Şu anda en yakın düşmanımız Rus emperyalizmidir. Ama genel olarak otoriterliğe ve baskıya karşıyız. Ukrayna’da kendi ülkelerinde siyasi baskıdan kurtulan Belarus ve Rusya’dan gelen anarşistler, başından beri ve bugüne kadar, Ukraynalı yoldaşlarıyla birlikte Direniş Komitesi’ne aktif olarak katıldılar.


2-Direniş komitesinde sadece anarşistler mi var? Bu komiteyi en geniş anti-faşist cephe olarak kabul edebilir miyiz? Şu anda kaç savaşçınız var? Direniş Komitesi’nin kurulmasından
bu yana savaşçıların sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor mu?
Ve Ukrayna’da başka anarşist veya anti-faşist milis grupları da bulunuyor mu?


Nestor M: Direniş komitesini anti-otoriter koordinasyon olarak tanımlıyoruz, yani anarşizmden biraz daha geniş. Kesin sayı hem güvenli değil hem de RC’de (Direniş Komitesi) sabit bir üyelik olmadığı için belirtmek o kadar kolay değil. O kadar büyük değil ve büyüdüğünü söyleyemeyiz, tam ölçekli işgal başladığından beri daha fazla anarşist savaşa katıldı.

Şu anda bölge savunmasına, düzenli orduya ve gönüllü birimlere entegre edilmiş
birkaç küçük anarşist ve anti-faşist yoldaş grubumuz var.


3-Rusya bu savaşı “Ukrayna’yı Nazilerden temizleyeceğiz, NATO’nun esaretinden kurtaracağız” propagandasıyla başlattı. Ukrayna’da neo-Nazi grupların varlığı hakkında ne
düşünüyorsunuz? Ukrayna’daki sağcı faşist kitlelerin çoğunluğu Rusya’yı herhangi bir şekilde haklı çıkarıyor mu?


Nestor M: Birincisi, “Ukrayna’da sağcı faşist kitlelerin çoğunluğu” yok. Evet, Ukrayna’da ve askeri yapılarında Naziler ve aşırı sağ milliyetçiler var ve görünür durumda. Ancak ne çoğunluğu oluştururlar, ne de toplumu ya da orduyu yönetirler, şekillendirirler. Ukrayna’da milliyetçiliğin başlıca destekçisi, emperyalist saldırganlığı birçok “sıradan insanı” milliyetçiliğe doğru iten Putin ve rejimidir. Ancak emperyalistler bunda başarılı olmaktan uzaktır.

İşgalci güçler arasında, kötü şöhretli “DShRG Rusich”(2) gibi açıkça Nazi unsurlarının görüldüğünü de belirtmek önemlidir. Daha da önemlisi, Rus emperyalizmi ve şovenizminin
gerçek doğasının kendi içinde çok doğru olması ve birçok koşulda Putin rejiminin faşist rejime yakın olmasıdır. Ve Ukrayna hiçbir şekilde bir nazi ülkesi değildir.


4-Rusya’ya karşı cephede mi savaşıyorsunuz? Ukraynalı askerler ve Neo-Nazi gruplarla aynı cephede bulundunuz mu ya da Azak Taburu(3) gibi faşist gruplarla karşılaştınız mı?


Nestor M: Evet, Direniş Komitesi üyeleri cephede savaşa katılıyor. Çoğunluğu sıradan insanlardan oluşan ve gönüllü olarak savaşa katılan “normal” askerlerle omuz omuza savaşıyoruz. Askeri yolumuzda aşırı sağcı insanlarla da tanıştık. Bazen etkileşime geçmemiz gerekiyor ve mevcut koşullarda siyasi olarak, “saf” bir duruş alıp kendimizi tüm bölge için nihai olarak önemli olan mücadelenin dışında bırakmaktan daha akıllıca görünüyor. Mevcut çatışmadan uzaklaşan siyasi grup, yakın gelecekte yerel siyasi süreçlerde önemli bir rol oynamayı pek umut edemez.


5-Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Luhansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Kherson ve Zaporizhzhia bölgesindeki referandum seçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Halkın
çoğunluğunun Rusya’ya katılma arzusunu nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bu adil, objektif ve güvenli bir seçim miydi?


Nestor M: Elbette hayır – tüm bu sözde “referandumlar”, işgalci askeri rejim tarafından uydurulmuş tam bir saçmalık ve sahtekarlıktır. Özgür insanların iradesinin ifade edildiği hiçbir gerçeğe cevap vermez. Bu, bu bölgedeki emperyalist zorlamanın bir başka eylemidir. Aynı “başarı” ile, örneğin, Türk makamları Afrin’de(4) bir yerde bir referandumu taklit edebilir.

6-Savaşın gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu savaşın sonucunu şimdiden görmek mümkün mü? Direniş Komitesi savaşın sonunda hayatta kalabilecek mi? Neyi hedefliyorsunuz?

Nestor M: Şu aşamada savaşın sonucunu tahmin etmek zor. Hele emperyalist güçlerin yıllardır savaşları beslediği bir dönemde yaşadığımız için bunu Suriye örneğinde görebiliyoruz. En azından bu çatışmanın sonucu olarak ummak istediğimiz şey, Belarus ve Rusya’daki diktatörlüğün çökmesi ve Ukrayna toplumunun öz savunma potansiyelinin artmasıdır. Direniş komitesinin savaştan sağ çıkacağını umuyoruz. Anti – otoriter güçlerin bu çatışma sırasında daha organize/yapılandırılmış, deneyimli ve kararlı olmasını istiyoruz.

7-Dünyadaki anarşist, komünist ve anti-faşist güçlere kendinizi iyi anlatabileceğinizi düşünüyor musunuz? Diğer ülkelerdeki anarşistler sizinle dayanışma içinde mi? Dünyadaki
anti-faşistlere yönelik eleştirileriniz nelerdir? Tüm dünyaya nasıl hitap etmek istersiniz?


Nestor M: Elbette iletişim sürecimiz daha iyi yapılabilirdi. Ancak askeri bir sürece katılmak artık zamanımızın ve enerjimizin en önemli kısmını tüketiyor. Yine de onu korumak için çok çalışıyoruz. Bu 7 ayda yoldaşlardan çok sayıda uluslararası dayanışma yaşadık. Ve bunu çok takdir
ediyoruz. Ukrayna bağlamında uluslararası devrimci topluluğa yöneltebileceğimiz eleştiri, hem dogmatik hem de Kremlin propagandasına karşı savunmasızdır. Bu dünyada birden fazla emperyalist olduğunu ve Putin rejiminin kesinlikle emperyalist olduğunu açıkça görmenin
zamanı geldi. “Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması” yoktur – sadece totaliter bir canavarın genişlemesi durumu var. Ve karşı mücadelenin devrimci bir anlamı ve potansiyeli var.


Röportajın İngilizce yapılan hali aşağıdadır;

1-First of all, I want to get to know you. For what purpose, against whom, and when was the organisation called the Resistance Committee established? Are only Ukrainians among you? 

Nestor M: The resistance committee was born as an initiative a few weeks before the full-scale invasion of Russian forces started. Its purpose was to coordinate efforts of different anarchist/antiauthoritarian groups and individuals in the military field. Now it is more coordination than organisation. It corresponds to its original task then. Our common ideological grounds are defined in our Manifesto. Our immediate enemy currently is Russian imperialism. However, we oppose authoritarianism and oppression in general. From the very start and up to now, anarchists from Belarus and Russia who survived in Ukraine from political repressions in their respective countries actively participated in the Resistance Committee along with Ukrainian comrades.

2-Are there only anarchists in the resistance committee? Can we consider this committee as the broadest anti-fascist front? How many warriors do you currently have? Has the number of fighters been steadily increasing since the establishment of the Resistance Committee? Are there other anarchist or anti-fascist militias in Ukraine?

Nestor M: We define the Resistance committee as antiauthoritarian coordination, so a little bit broader than just anarchist.  The exact number is both not secure and not that easy to specify since there is no fixed membership in the RC. It is not that big, and we can’t say that it’s growing, even though since the full-scale invasion had started, more anarchists have joined the fight.

Currently, we have several small groups of anarchist and antifascist comrades integrated into territorial defence, regular army and volunteer units.

3-Russia started this war with the propaganda of “We will clear Ukraine from the Nazis, we will free it from the bondage of NATO”. What do you think about the existence of neo-Nazi groups in Ukraine? Does the majority of right-wing fascist masses in Ukraine justify Russia in any way?

Nestor M: First, there is no “majority of right-wing fascist masses in Ukraine”. Yes, Nazis and roader far-right nationalists are present and visible in Ukraine and its military structures. However, they neither constitute a majority nor dominate or shape the society or army. 

The primary promoter of nationalism in Ukraine is Putin and his regime, whose imperialist aggression pushes many “ordinary people” toward nationalism. However, imperialists are far from being successful in this.

It is also essential to notice that openly Nazi elements are seen among the occupier’s forces, such as the infamous “DShRG Rusich”. More important is that the exact nature of Russian imperialism and chauvinism is far right in itself, and by many conditions, Putin’s regime is close to the fascist one. And Ukraine is by no means a nazi country.

4-Are you fighting at the front against Russia? Have you been on the same front with Ukrainian soldiers and Neo-Nazi groups, or have you encountered fascist groups such as the Azov Battalion?

Nestor M: Yes, members of the Resistance Committee join the battle at the front. We fight shoulder to shoulder with “normal” soldiers, who are mostly ordinary people and join the war voluntarily. We also met far-right people on our military path. Sometimes we need to interact, and in the current circumstances it seems wiser, politically, than to take a “pure” stance and exclude ourselves from the struggle that is ultimately important for the entire region. Distancing itself from the current conflict, the political group can hardly hope to play a significant role in local political processes in the foreseeable future.

5-What do you think about the referendum elections in Donetsk People’s Republic (DHC), Luhansk People’s Republic (LHC), Kherson and Zaporizhzhia region? How do you interpret the desire of the majority of the people to join Russia? Do you think this was a fair, objective and safe choice?

Nestor M: Of course not – all these so-called “referendums” are a complete farce and fake fabricated by the military occupiers’ regime. It doesn’t respond to any standards of free people’s will expression. This is just another act of imperialist enforcement in this area. With the same “success”, for example, Turkish authorities could imitate a referendum somewhere in Afrin.

6-What do you think about the course of the war? Is it possible to see the result of this war already? Will the Resistance Committee be able to survive at the end of the war? What do you aim for?

Nestor M:It is hard to predict the result of the war at the current stage. Especially since we live in the era when imperialist forces feed wars for years and years, we can see this in Syria’s example. The thing we would like to hope for, at least as the result of this conflict, is the collapse of the dictatorship in Belarus and Russia and an increase in the self-defence potential of Ukrainian society. We hope that the Resistance committee will survive the war. We want antiauthoritarian forces to end up more organised/structured, experienced and committed during this conflict.

7-Do you think you can explain yourself well to the anarchist, communist and anti-fascist forces in the world? Are anarchists in other countries in solidarity with you? What are your criticisms of anti-fascists in the world? How would you like to address the whole world?

Nestor M: Of course our communication process could have been done better. However, participating in a military process now consumes the most important part of our time and energy. Still, we’re working hard to protect it.

In these 7 months, we have experienced a lot of international solidarity from comrades. And we greatly appreciate that.

The criticism we can direct to the international revolutionary community in the Ukrainian context is both dogmatic and vulnerable to Kremlin propaganda. It is time to see clearly that there is more than one imperialist in this world and that the Putin regime is strictly imperialist. There is no “denazification of Ukraine” – just the expansion of a totalitarian beast. And the counter-struggle has a revolutionary meaning and potential.


(2): DShRG Rusich(1), Putin’in paramiliter ordusu olarak bilinen ‘’Wagner’’e(2) bağlı bir milis grubu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group

https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/ukraynadaki-neo-nazi-azak-taburunun-karanlik-sicili-1955208

(4): Kuzey Suriye topraklarında yer alan, Türkiye’nin güneyinde kalan Afrin 2018 yılında Türk devleti tarafından başlatılan ‘’Zeytin Dalı Harekatı’’(1) kapsamında, ‘’Özgür Suriye Ordusu’’ (ÖSO) (2) güçleriyle birlikte ele geçirildi.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zg%C3%BCr_Suriye_Ordusu

Bknz: https://www.birgun.net/haber/afrin-harekati-resmen-basladi-200886

Bizi Takip Edin!
Son Haberler
%d blogcu bunu beğendi: