Gezi Davası: Çarşı dosyası ayrıldı; Osman Kavala’nın tutukluluğu sürüyor

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından; 1 Kasım 2017 yılından bu yana tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da arasında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması görüldü. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluğunun devamına, Çarşı davasının Gezi Parkı davasından ayrılmasına ve bir sonraki duruşmanın 21 Mart’ta görülmesine karar verdi.

Kararda Kavala için “adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı” belirtildi

Mahkeme kararı şöyle:

1- Somut olayda dosyada tutukluluk durumu ile ilgili olarak mahkemece yapılan son tarihli değerlendirmeden bu yana hukuki durumda değişiklik olmaması da gözetilerek Sanık Mehmet Osman Kavala’ya isnat edilen suçun vasıf ve niteliği, yargılamanın geldiği aşama, dosyada bulunan HTS kayıtları ve BAZ bilgileri üzerinde yapılan inceleme, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporlar, atılı suçların yasada öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla, sanık Mehmet Osman Kavala müdafileri Av. Köksal Bayraktar, Av. Deniz Tolga Aytöre ve Av. İlkan Koyuncu’nun tahliye taleplerinin yukarıda açıklanan nedenlerle reddi ile sanığın tutukluluk Halinin devamına, (Oy çokluğu ile) bu karara karşı sanık ve müdafii tarafından bugünden itibaren 7 gün içinde mahkememize sunulacak dilekçe ya da zabıt katibine verilecek beyanın tutanağa geçirilerek, aynı süre içinde mahkememize sunulması suretiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceğine; sanığın önümüzdeki celse mahkememizde hazır edilmesi için ilgili CIK’e müzekkere yazılmasına;

2- Sanık Henri Jak Barkey’nin yakalamasının infazının beklenilmesine,

3- Sanıklar Ayşe pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Handan Meltem Arıkan. İnanç Ekmekci, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu haklarındaki yakalama infazlarının beklenilmesine,

4- Sanık Mehmet Osman Kavala müdafiilerinin heyetin mahkemeden çekilmesine yönelik taleplerinin CMK 31/2 maddesi uyarınca yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu kanaatine varılmakla geri çevrilmesine. (İtiraz hakkı hatırlatıldı.)

5- Dosyada tutuklu sanık bulunması, diğer sanık savunmalarının tamamlanmış olması, Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanamamış olması hususları da göz önünde bulundurulduğunda yargılamanın geldiği aşama itibariyle sanıklar Koray Yalnız, Rüştü Aytan, Arda Mutlu Doğan, Sezgin Gülnar, Kaan Kabaş. Cem Yakışkan, Sarp Dağ, Barış Karaca, Atay Kesik, Mahmut Ilı, Numan Bülent Ergenç, Erdener Karataş, Volkan Eroğlu, Ant Erbilsın, Yusuf DEMIRCI, Burak BULUT. Hüseyin Fidan. Ayhan Güner, Tuncer Gençer, Erdem Işık, Hakan Bora, Halil Ibrahim Erol, Emre Işık, Engin Sarar. Serkan Sevim, Savaş Yeşiltepe, Aykan Uyanıktürk, Murat Eroglu, Erol Özdil, İbrahim Aydın, Musa Fırat, Güray Sözmen. Mustafa Uysal, İbrahim Halilullah Turan ve Hakan Tezer yönünden dosyanın tefrik edilmesine ve ayrı bir esasa kaydedilmesine,

6- Sanık ve sanık müdafiilerinin daha önce belirtmiş oldukları tevsi-i tahkikat taleplerinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı kanaatine varılmakla reddine,

7- Dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere iddia makamına tevdiine, mütalaanın celse arasında sunulması durumunda sanık ve sanık müdafilerine tebliğine ve esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

8- Mazeret bildirilen sanıkların, sanık müdafilerinin mazeretlerinin kabulü ile duruşma günü ve saatini UYAP sistemi üzerinden öğrenilmesine,

9- Bir kısım sanıkların adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik taleplerinin reddine,

10- Görüntülü ve sesli SEGBIS sistemi ile yapılan duruşma tutanaklarının bilirkişi marifetiyle çözümünün yapılmasına, çözüm tutanakları dosyaya geldiğinden tutuklu sanıklara tebliğine,

11- Tutuklu sanığa 21/02/2022 tarihli duruşma tutanağının gönderilmesine,

12- Duruşma günü ve saatinde duruşma salonunun tahsisi için 27. ACM’ye müzekkere yazılmasına,

13-Sanığın tutukluluk hallinin tarihinde dosya üzerinden değerlendirilmesine,

Bu nedenlerle duruşmanın 21/03/2022 günü saat 10:00’a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karışı oy:

“Sanığın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması, dosya kapsami, delil durumu, dosyanın geldiği aşama. bu aşamadan sonra sanığın delil karartma ihtimalinin olmaması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, tutukluğun bir tedbir oluşu, tutuklulukta istenilen amaca 5271 sayılı CMK’nın 109. Maddesinde belirlenen adli kontrol tedbirlerinden bir veya bir kaçının uygulanması ile ulaşılabileceği değerlendirilerek sanığın durumuna göre ölçülü olmayan tutukluluğunun devamı yönündeki çoğunluğun görüşüne katılmayarak, sanığa uygulanacak ölçülü bir veya bir kaç adli kontrol tedbiri ile tahliyesi görüşü ve kanaatindeyim.”

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklardan Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Çiğdem Mater katıldı. Gezi davası ile birleştirilen Çarşı davasından bazı sanıklar ve avukatları da salonda yer aldı.

Bizi Takip Edin!
Son Haberler
%d blogcu bunu beğendi: