Eğitim Sen’den ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ vurgusu

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir ders saatinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi işleneceği belirtildi.

Açıklamada, MEB ve YÖK tarafından karşılanması istemiyle talepler sıralandı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi yaptığı açıklama ile cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyetçi eğitim politikalarına çekerek,  “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığının sokakta, evde, işte, derste yani yaşamın her alanında; aile, okul, hukuk, ahlak, din ve medya tarafından sistemli bir şekilde inşa edildiği ataerkil egemen işleyişte, eğitim sistemi bu eşitsizliklerin sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Türkiye’deki eğitim sisteminin özellikle kadınların ve kız çocuklarının geleneksel cinsiyet rollerini meşrulaştıran yapısının, AKP-MHP iktidar bloğunun muhafazakâr ve gerici cinsiyet anlayışı ile birlikte derinleştiği vurgulandı.

Açıklamada, ‘’Eğitim Sen olarak ders kitaplarından okulda kurulan sosyal ilişkilere ve öğrencilere benimsetilen toplumsal rollere dek uzanan eşitsizlik biçimlerinin farkına varılmasını ve bunlarla mücadele etmeyi sürdürüyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini sendikal mücadelenin temel başlıklarından biri olarak görüyoruz. Bu perspektifle,  başlatmış olduğumuz toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi yaşamsaldır kampanyası kapsamında 8 Mart Kadınların Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününde bir ders saatinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi işliyoruz. Sendikamız 8 Mart’ta, kız ve erkek çocuklarının oynadığı oyuncakların dahi nasıl farklılaştığını öğrencilerde bilince çıkartacak, atasözlerinin dahi kadına yönelik şiddeti beslediğini anlatacak etkinlikler planlanmaktadır.  Bu etkinlikler kapsamında sınıfta öyküler anlatılması, kadın ve erkekle ilişkilendirilen sembollerin tartıştırılması, cinsiyet kalıpları ile ilgili öğrencilerde sorgulayan bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bir ders saatini kapsayacak bu etkinlikler farklı yaş gruplarına göre planlanmıştır.

Bizler Eğitim Sen’li öğretmenler olarak çocukların eğitimi sırasında kullanılan her türlü materyalin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından incelenmesini, ayrımcı öğelerden arındırılmasını talep ediyoruz. Geçmişten bugüne mücadele ettiğimiz talepleri bir kez daha ifade ediyor, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nu taleplerimizin karşılanması için etkin politika üretmeye çağırıyoruz. Siyasi iktidar, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla uluslararası sözleşmelere atılan imzaların gereğini yapmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi tüm kademelerde ve üniversitelerin tüm bölümlerinde ders olarak okutulmalıdır. Eğitim öğretim müfredatı, cinsiyet eşitliği perspektifi esas alınarak yeniden düzenlenmelidir. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve kadınların yönetim düzeylerinde yer almalarını sağlamak için cinsiyet eşitliği sağlayan mekanizmalar uygulanmalı, cinsiyet eşitliğinin esas alındığı bir çalışma yaşamı ve ortamı sağlanmalıdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ayrımcılık ve Mobbing” başlıkları hizmet içi eğitim konuları haline getirilerek tüm eğitim emekçilerinin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilerek, sözleşme etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Her biri yaşamsal değerde olan taleplerimiz için, iş yerlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında taleplerimiz karşılanana dek eşitlik ve özgürlük mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. 8 Mart’ta tüm eğitim emekçilerini toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi için bir ders saatini ayırmaya davet ediyor, tüm kadınların 8 Mart Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz’’ denildi.

Bizi Takip Edin!
Son Haberler
%d blogcu bunu beğendi: